OFERTES DE TREBALL

GERÈNCIA FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER – MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS
Requisits:
 • Preferiblement Llicenciatura Administració i Direcció Empreses
 • Experiència mínima 3 anys
 • Experiència en captació de recursos i fundraising
 • Capacitat organitzativa
 • Dots de lideratge
 • Experiència en redacció de projectes i treball per objectius
 • Alt perfil comercial i desenvolupament negoci

 

 • Aspectes a valorar
 • Experiència en Fundacions
 • Idiomes estrangers
 • Coneixement del català

 

Els candidats han d’enviar una proposta de gestió de la Fundació/ declaració d’intencions a: aferrero@sollernaturaiciencia.org

 

Descripció:

TASQUES A REALITZAR

– Dirigir el funcionament ordinari de la Fundació

– Presentar al Patronat l’avantprojecte del Pla d’Activitats de la Fundació

– Gestionar i executar el Pla d’Activitats de la Fundació, de conformitat amb els acords del Patronat

– Elaborar la Memòria Anual d’Activitats, l’avantprojecte del pressupost, i els comptes anuals

– Realitzar l’inventari dels bens i tenir-lo actualitzat

– Tenir cura de la projecció pública de les activitats de la Fundació i impulsar tota mena d’iniciatives que permetin la captació de recursos aliens

– Formalitzar i aprovar tota classe d’actes i contractes

– Realitzar les despeses en execució de les previsions pressupostàries

– Ser cap de personal

 

A banda del CV, cal presentar un projecte de gestió de la Fundació a aferrero@sollernaturaiciencia.org