UNA AULA EN LA NATURA

El Jardí Botànic de Sóller (JBS) és una institució dedicada a la conservació de la flora mediterrània i especialment de la flora baleàrica.

Es duen a terme múltiples activitats de recerca i divulgació del coneixement relacionades amb els vegetals i amb el medi ambient.

Les activitats que s’ofereixen als centres escolars, tenen la finalitat de potenciar el coneixement i el respecte envers el nostre patrimoni vegetal, per contribuir a la seva conservació.

Condicions generals

 • INSCRIPCIONS: Cal concertar les visites amb anterioritat.
  Per telèfon: 971 63 40 14
  Per e-mail: educacio@s2disseny.com

 • HORARI: Dilluns a divendres, 9 a 14h

 • DURADA DE LES ACTIVITATS: 1h -1’30h 

 • PREU: 2’50 € / alumne | 3 € / alumne (desplaçament al centre)

 • Nº MÀXIM DE PARTICIPANTS: 30 per grup / 60 per dia

Important

 • Les activitats es duran a terme seguint les mesures de prevenció per a la COVID-19.
 • Imprescindible la presència de mestres o professors acompanyats. Aquests seran responsables de la disciplina del grup.
 • El desenvolupament de l’activitat pot ser modificat degut a les condicions meteorològiques.
 • No disposem d’una zona destinada al menjar, agrairem que els escolars respectin les plantes i les instal·lacions durant el berenar.

Activitats

 

2021-05-07T08:45:13+00:00

La discreta natura dels carrers de Sóller

 • Complementa la visita al Jardí: Aprofita la teva visita al Jardí Botànic de Sóller per conèixer el poble de Sóller amb aquest itinerari cultural.
 • Conèixer els vegetals del modernisme: Els més petits, fent servir material didàctic imprès, cercaran pels carrers del poble les formes vegetals que van inspirar al modernisme.
 • Itinerari disponible a Google maps: Seguint l’itinerari amb Google maps, els alumnes descobriran elements botànics presents en els carrers de Sóller i la seva història.
 • El modernisme i les plantes de Botànic: Les troballes dels carrers es relacionaran amb les plantes de les col·leccions del Jardí Botànic.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-05-07T08:49:38+00:00

Els éssers vius del Jardí

 • Estudi de la biodiversitat: En petits grups, els alumnes investigaran el món animal que amaga el Jardí i anotaran les observacions fetes sobre la interacció que hi ha entre els diferents essers vius.
 • Éssers vius dins l’ecosistema: Parlarem de les seves troballes i les relacionarem amb les plantes del botànic a partir d’un joc.
 • Múltiples formes de vida: Finalment parlarem del paper que tenen a l’ecosistema. Reflexionarem sobre la conservació de l’entorn i la mà de l’home en la seva destrucció.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2020-11-12T07:58:52+00:00

Els ecosistemes de les Illes Balears

 • Condicions ambientals: Treballant en petits grups a la col·lecció de Flora Balears, es descobriran les condicions ambientals que caracteritzen els diferents hàbitats i les seves plantes.
 • Factors biòtics i abiòtics: A partir de les observacions fetes, aprendrem sobre la relació entre els factors biòtics i abiòtics de l’ecosistema.
 • Hàbits de treball en equip: Es desenvoluparan hàbits de treball en equip, d’esforç i responsabilitat a la vegada que desperta la curiositat i observació cap al medi natural.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2020-11-16T07:29:42+00:00

Descobreix la genètica a l’hort

 • Coneixement dels experiments de Mendel: Treballarem en petits grups entre les col·leccions de l’hort. Els alumnes aniran coneixent els experiments de Mendel i la mecànica de la transmissió dels caràcters hereditaris.
 • Experimentar amb l’ADN: Realitzarem un experiment per extreure ADN de material vegetal del Jardí.
 • La biotecnologia: Reflexionarem sobre les aplicacions de la biotecnologia i sobre la bioètica.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-05-07T12:57:11+00:00

L’evolució del Regne Vegetal

 • Els grans grups de plantes: Mitjançant un itinerari per les col·leccions de flora Balear del Botànic, els alumnes aniran coneixent els quatre grans grups de plantes terrestres i les seves característiques, a la vegada que les identificaran i classificaran.
 • Usar lupes i claus dicotòmiques: Els participants faran servir lupes i claus dicotòmiques.
 • Capacitat d’anàlisi i de interpretació: Durant l’activitat els alumnes aniran completant un dossier en el que podran anotar les observacions fetes.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2020-11-12T08:00:29+00:00

L’explorador del món vegetal

 • Parts de les plantes: Mitjançant itineraris pel Jardí, els alumnes podran diferenciar les parts de les plantes i les seves funcions mitjançant el joc i petits exercicis.
 • Classificar vegetals: A traves de l’observació de les estructures, els alumnes identificaran les característiques dels vegetals i els classificaran.
 • Treball en equip: Treballant en equip, augmentaran la riquesa dels seus intercanvis socials.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-05-07T11:47:57+00:00

La utilitat de les plantes

 • La utilitat de les plantes: Mitjançant jocs en petits grups, els infants descobriran plantes usades per l’obtenció de materials, medicaments, aliments, etc.
 • Un petit experiment: Amb tota la informació rebuda, en finalitzar la feina es planificarà un petit experiment adaptat a cada un dels nivells educatius.
 • Elements típics: Per acabar els infants podran conèixer una petita exposició d’elements típics de la nostra cultura, elaborats amb plantes presents a la nostra flora.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-05-07T11:52:50+00:00

El rebost del Jardí

 • Joc a l’Hort del Botànic: Mitjançant un joc a l’hort del Botànic, els infants aniran descobrint l’origen vegetal dels aliments.
 • Estructures de la planta: A partir de les troballes fetes coneixerem les estructures de la planta i aprofitarem per desxifrar les necessitats en el seu cultiu.
 • Una dieta saludable: Per acabar reflexionarem sobre la importància d’una dieta saludable.
 • Conservant varietats locals: Sembrarem llavors de varietats locals de temporada.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-05-07T12:45:48+00:00

Descobreix el món de les plantes

 • Llegirem un conte: Circuit amb els infants per les col·leccions de les plantes ornamentals, medicinals i a l’hort.
 • Germinació de llavors: Es farà una pràctica de germinació de llavors, segons ens han explicat els protagonistes del conte.
 • Diversitat de vegetals: Per acabar els nins descobriran la diversitat de vegetals, mitjançant una visita per la col·lecció de fruiters i hortalissa.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-05-07T12:49:26+00:00

Un Jardí de sensacions

 • Circuit amb els infants: Circuit amb els infants per les col·leccions de les plantes ornamentals, medicinals i a l’hort.
 • Interacció amb les plantes: S’aniran fent aturades on els infants podran interaccionar directament amb les plantes i elements de l’entorn, estimulant així els sentits.
 • Experiències viscudes: Al final de l’itinerari intercanviarem les experiències viscudes.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
SOL·LICITAR ACTIVITAT